2 Konings 5:1-14 - 'n Onverwagse Heldin

Skriflesing (2 Konings 5:1-14)

1Naäman, die bevelvoerder van die koning van Aram se leër, was ‘n invloedryke man by sy heer, en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan Aram ‘n oorwinning gegee. Maar die man, ‘n dapper kryger, het ‘n velsiekte gehad. 2Die Arameërs het in roofbendes uitgetrek en ‘n klein dogtertjie uit die land Israel weggevoer. Sy was in diens van Naäman se vrou. 3Sy het vir haar eienares gesê: “As my heer maar net voor die profeet kon verskyn wat in Samaria is, dan sou hy hom van sy velsiekte verlos.”

4Naäman gaan toe en vertel vir sy heer: “Dit is wat die dogtertjie uit die land Israel gesê het.” 5Toe sê die koning van Aram: “Gaan dan! Ek is gewillig om ‘n brief aan die koning van Israel te stuur.” Hy het toe gegaan en tien kikkar silwer, sesduisend sikkel goud en tien stelle klere saamgeneem. 6Hy het die brief vir die koning van Israel geneem, wat gelui het: “Wanneer hierdie brief nou by u aankom – kyk, ek stuur na u Naäman, my dienaar, sodat u hom van sy velsiekte kan verlos.”

7Toe die koning van Israel die brief gelees het, skeur hy sy klere en sê: “Is ek dan God, om dood of lewend te maak, dat hierdie man ‘n brief na my stuur om iemand van sy velsiekte te verlos? Ja, weet vir seker en sien in dat hy ‘n rede teen my soek.” 8Toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeur het, het hy die koning laat weet: “Waarom het jy jou klere geskeur? Laat hom tog na my toe kom, dan sal hy besef dat daar ‘n profeet in Israel is.”

9Naäman het toe met sy perde en strydwa gekom en voor die ingang na Elisa se huis stilgehou. 10 Elisa het ‘n boodskapper na hom gestuur met die woorde: “Gaan was jou sewe keer in die Jordaan, sodat jou liggaam kan herstel, en word so rein.” 11Maar Naäman het hom vererg en weggegaan. Hy het gesê: “Kyk, ek het gedink hy sal beslis na my toe uitkom, en gaan staan en die Naam van die Here sy God aanroep, en sy hand oor die plek beweeg en die velsiekte wegneem. 12Is Abana en Parpar, die riviere van Damaskus, dan nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was en rein word nie?” Hy het toe omgedraai en woedend weggegaan.

13Maar sy dienaars het nadergegaan en met hom gepraat. “My vader,” het hulle gesê, “as dit ‘n moeilike opdrag was wat die profeet u gegee het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer wanneer hy vir u gesê het, ‘Was en word rein!’ ” 14Hy het toe afgegaan en sy liggaam sewe keer in die Jordaan gedompel, volgens die woord van die man van God. Sy liggaam het herstel en geword soos die liggaam van ‘n klein seuntjie, en hy was rein.


 Preek

Die boeke van 1 en 2 Konings vertel dan die storie van die hele string konings wat na David gekom het. Waaroor die boeke gaan is eintlik maar in die titel “Konings”. Maar die probleem is dat nie een van daardie Konings opgeleef het tot daardie beloftes nie. Hulle doen eintlik die teenoorgestelde. Hulle regeer Israel op so ‘n manier dat hulle eintlik in die afgrond ingaan. Ek het laasweek ‘n tydlyn van Israel se geskiedenis gegee, maar ek dink dit kan goed wees om dit weer te hoor, sodat ons weet waar vanoggend se skrifgedeelte in die hele storie inpas.


1700’s v.C. – Abraham vestig hom in die land Israel (Kanaän). 1500 – Josef word in slawerny verkoop. Sy familie sluit by hom aan in Egipte. 1400’s – Die Hebreërs word deur die Egiptenare verslaaf. 1300 – Moses lei die Hebreërs uit Egipte. 1200’s – Die Hebreërs arriveer in Israel. 1020 – Saul word gekroon as die eerste koning van Israel. 1000 – Dawid word koning van Israel. 922 – Israel word in twee nasies verdeel: Israel in die noorde en Juda in die suide. 722 – Die Assiriërs verower die Noordryk. 586 – Babilon, onder regeer deur Nebukadnesar II, verower Juda en vernietig die Tempel en neem baie Israeliete gevange. 538 – Kores die Grote, koning van Persië, verower Babilonië. Hy laat die Joodse volk toe om terug te keer huis toe. 516 – Die Tweede Tempel word in Jerusalem gebou. 322 – Die Grieke, onder leiding van Alexander die Grote, verower Israel saam met die hele Persië en Egipte. 167 – Die Makkabese opstand vind plaas en bring onafhanklikheid aan die Jode. 63 – Rome, onder leiding van Pompeius die Grote, verower Israel. 37 – Herodes die Grote word deur Rome koning van Israel gemaak.


30 n.C. – Jesus Christus word gekruisig. 70 – Die Romeine vernietig die Tweede Tempel en ‘n groot deel van Jerusalem.

1 en 2 Konings is ontwerp om vyf hoof bewegings te hê. Die storie begin en einde met die fokus op Jerusalem. In 1 Konings hoofstuk 1 tot 11 fokus dit op Salomo se heerskappy, en hoofstukke 18-25 gaan dan oor Jerusalem se afsterwe en Babiloniese Ballingskap. Maar in die middel kry ons die hoofdeel van die storie. In hoofstukke 12 tot 16 lees ons van Israel wat in twee verdeel word, dan in hoofstukke 17- 2 Konings hoofstuk 8 gaan dit oor die profete se betrokkenheid by die Konings, en dan in hoofstuk 9 tot 17 beskryf dit die onkeerbare pad tot ballingskap.


So, nes laasweek se teks, staan ons hierdie week weer stil by die profete se betrokkenheid by die konings.

Eerstens is die heldin in hierdie verhaal is ‘n klein dogtertjie.


Ons weet van haar net ‘n paar goed. Ons weet sy kom van Israel af en is in een van die oorloë tussen Israel en die Arameërs weggevoer deur die soldate. Sy was nog ‘n baie jong dogtertjie en het ‘n slaaf geword vir Naäman, die bevelvoerder van die Aramese leër. So sy was Joods, jonk en ‘n slaaf.

Maar daar is iets anders wat ons van haar agterkom. Sy word nie die heldin in dié verhaal omdat sy Joods is of jonk of ‘n slaaf nie. Sy word die heldin in die verhaal omdat sy weet wat niemand anders weet nie. Sy weet wie haar baas kan help toe hy siek raak van melaatsheid.


Nou, ons lees nie in die Bybel dat sy vir Elisa geken het nie. Ons weet nie verseker of sy geweet het van die wonder van die broodvermeerdering waarvan ons in hoofstuk 4 gelees het nie. Ons weet nie of sy verseker geweet het van die weduwee se kruik wat nooit leeg geraak het nie. Maar iets soortgelyks moes sy geweet het, want dit is haar kennis van wat Elisa, die profeet van die Here, gedoen het, wat lei tot die genesing van Naäman.


Maar wat vir my veral interessant is, is dat sy hoegenaamd iets sê! Sy kon stilgebly het. Sy het nie nodig gehad om enigiets te sê. Die Arameërs het haar baie seer gemaak. Sy is weggeneem by haar mense, en onthou sy was nog baie jonk. Sy het nie meer vryheid gehad nie. Sy moes vir haar nuwe base help in die huis.


En tog – toe sy hoor van haar baas se melaatsheid, en sy weet sy het inligting wat vir hom iets kan beteken, toe sê sy dit vir hom. Sy help haar vyande – en word so vir ons almal ‘n voorbeeld van wat dit beteken om God te ken en die goeie nuus te vertel wat ander mense se lewens kan verander.


Ons sien dus hier dat kinders – maak nie saak hoe klein hulle is nie, maar nie saak hoe min hulle eintlik in tel is in die groter wêreld waar ander baie keer bo-oor hulle en hulle belange loop nie – hulle het ‘n rol te speel. En daarmee is sy ‘n voorbeeld vir almal van ons.


Robin Gallaher Branch loof hierdie meisie as ‘n model van geloof, genesing en hoop: ‘Naamloos, waarskynlik wees en alleen, en beklee die laagste posisie in ‘n vyandige, uitheemse samelewing, maak hierdie kind nietemin een van die eenvoudigste, suiwerste geloofsverklarings in die Bybel’. Sy is die enigste meisie wat uitdruklik as ‘klein’ genoem word wat in die hele Hebreeuse Bybel praat. Haar eienaar was siek, en sy help hom om die regte ding te doen om gesond te word.

Om siek te word is so maklik. Dink sommer aan die gevreesde winter-“griepseisoen”, wanneer al wat jy hoef te doen is om een skoolkind te ontmoet of hand te skud met iemand om skielik die nuwe tuisbasis te wees vir die een of ander eksoties-benoemde virus wat hierdie gevreesde bekende simptome het.


Somerverkoue word op soortgelyke wyse oorgedra, maar is baie skelm – hulle verkies om te wag totdat jy op jou langverwagte son-vakansie is om jou te herinner dat sinusitis in beide tropiese en gematigde klimate floreer. Trouens, siek word IS so maklik dat die meeste van ons geneig is om te vergeet hoe moeilik dit is om weer gesond te word.

Wanneer die een of ander skadelike kiem ons aanval, kan ons dit dalk ‘n dag of twee van oorheersing oor ons lewens toelaat, maar ons is binnekort vasbeslote om die siekte na vriende en kollegas te versprei terwyl ons sukkel om die voortdurende teenwoordigheid daarvan te ignoreer en ons besige lewens weer op koers te kry . In genesing, soos in die res van ons lewens, wil ons beheer neem, ons eie rekeninge vereffen en ons eie agenda en roosters bepaal. Ons dink “Ek SAL oor 3 dae weer gesond wees. Dit SAL so gebeur.” 


Maar genesing is ‘n proses waaroor ons baie min beheer het. Dokters word steeds verwar deur die feit dat pasiënte wat aan dieselfde siekte ly en dieselfde behandelings ontvang, op soveel verskillende maniere reageer. Die teenwoordigheid van God se genesende gees wat deur ons liggame en ons siele vloei, is die onvoorskryfbare veranderlike wat alle genesing moontlik maak. Rick Dale Moore het in sy boek, God Saves: Lessons from the Elisha Stories, die verhaal van Naäman se genesing gebruik om sommige van die nodige genesende stappe voor te stel – genesende aerobics – wat ons siele moet deurmaak in om te reageer op God se genesende aanraking.


Moore begin deur op te merk dat die eerste stap wat Naäman se selfversekerde, gebiedende gees moet neem, nederigheid is. Naäman, die seëvierende generaal van die Aramese troepe, moet erken dat hy geen bevelsbevoegdheid het oor die velsiekte wat hom teister nie. Dwarsdeur hierdie verhaal moet Naäman afgaan, want hy vind die genesing wat hy soek net op nederige plekke. Eers kom die woord van hoop na hom toe van die nederige slavin, ons held in die verhaal. Daarna reis hy na die land wat hy eers onlangs in die geveg oorwin het om die hulp van Israel se koning en profeet te soek. Hy “gaan af” na Samaria – ’n stowwerige enklawe, ver van Jerusalem se prag af. Uiteindelik, nadat hy na Elisa en toe na sy eie dienaars geluister het, moet Naäman “afgaan” na die modderige oewers van die Jordaan om sy siekte weg te bad. Hy sê mos in ons skriflesing vanoggend dat daar so baie ander, skoner riviere is, maar nou moet hy régtig na die Jordaan van alle plekke gaan!


Behalwe dat hy verneder is en moes afgaan, merk Moore op dat Naäman ook ‘n gevoel van “metanoia” of omdraai moet ervaar.Vers 14 verkondig dat, nadat hy in die Jordaan gebad het, Naäman se vlees herstel is – dit wil sê, teruggekeer na ‘n vorige toestand van jeugdigheid en gesondheid. Verder, nadat hierdie wonderwerk plaasgevind het, keer hy terug na Elisa om sy eer te betoon en te dank. Herstel en terugkeer dra die Bybelse bagasie van meer as ‘n eenvoudige fisiese verskynsel – hierdie ervaring van metanoia dui daarop dat ‘n geestelike bekering ook plaasgevind het. Nie net word Naäman se vlees verander deur God se optrede in die Jordaan se waters nie, maar Naäman se gees word eweneens verander. Wanneer Naäman terugkeer na Elisa se voorstoep, is dit met beide ‘n gesonde liggaam en ‘n getransformeerde gees. Maar sonder wie kon dit nie gebeur nie? Wie was die een wat vir Naäman in die eerste plek ingelig het oor hierdie profeet met die naam Elisa? Niemand anders as die jong, naamlose slavin nie. Sonder haar sou hierdie verhaal nooit eers neergepen geword het nie.


Wanneer die herstelde liggaam en gees van Naäman terugreis na Elisa, is daar ‘n derde en vierde stap wat hy moet neem om te demonstreer dat blywende genesing inderdaad ingetree het. Net soos ‘n gebreekte been nie genees word voordat dit weer gewig kan dra nie, kan ‘n liggaam en gees wat deur God genees word ook nie heeltemal verander word totdat die geneser dankbaar erken word nie. In Moore se uiteensetting beteken dit dat Naäman terugkeer in ‘n toestand van “onderdanigheid” om voor Elisa te kniel.Naäman vergader homself en sy hele gevolg voor Elisa om sy trots voor hierdie “man van God”, soos Elisa nou genoem word, neer te buig (vers 15). Sy onderwerping is voltooi, aangesien Naäman homself nou identifiseer as ‘n dienaar van beide Elisa en Elisa se God.


So word Naäman uiteindelik tot die vierde stadium van genesing gebring wanneer hy, nadat hy geestelik voor Elisa gekniel het, nou voor God opstaan en geloof in die Here van Israel bely. Met ander woorde, Naäman aanbid nou sy klein, jong, naamlose slavin se God. Nadat hy die onverdiende genade van God se herstellende kragte in sy eie lewe ervaar het, put Naäman se dankbaarheid in hom op en borrel uit in sy eenvoudige, dog alles verterende, geloofsbelydenis. Eers op hierdie punt is Naäman se genesingsproses heeltemal voltooi.


Die ervaring van genesing in ons lewens is ‘n aktiewe proses, nie ‘n passiewe proses nie. Maar die aksies wat van ons vereis word, soos deur Naäman gedemonstreer, is nie die soort oefeninge wat ons altyd graag wil doen nie. Moore se vordering van nederigheid na metanoia, na onderwerping en belydenis, vertaal vir ons in ‘n reeks geestelik ongemaklike posisies: Ons moet afgaan, omdraai, voor God se knieë kniel en uiteindelik opstaan voor God se krag en genade.


Om met enige oefening te begin, is altyd die moeilikste deel. Dink aan hoe Naäman moes gevoel het dat ‘n nederige diensmeisie die aandag op sy siekte laat vestig het sodat sy ‘n moontlike behandeling kan voorskryf. Naäman was ‘n oorwinnaar, haar meester, die bevelvoerder van ‘n seëvierende leër – maar in die onskuldige waaragtige waarneming van hierdie jong meisie, was hy slegs ‘n melaatse wat gereinig en genees moes word.


Het ons die vermoë om verby ons eie vlak suksesse en ons kosmeties-versteekte tekortkominge te sien om daardie eerste tree te gee en te erken dat ons ook melaatses is wat God se genesende aanraking nodig het? Naäman kon sy toestand geïgnoreer het, dit toesmeer en selfs die diensmeisie laat slaan het omdat sy so ‘n onbehoorlike voorstel gemaak het. Sy oefeninge het begin toe sy gees nederig gebuig het om die etiket van melaats te erken en hy ‘n genesing begin soek het.

“Om om te draai,” om die effek van metanoia in ons lewe te ervaar, kan ook skrikwekkend wees. Om getransformeer te word beteken dat ons ons ou bekende self gewillig moet prysgee. Ons weet nie hoe lank Naäman aan melaatsheid gely het nie, maar dit was deel van sy identiteit. Hy het duidelik ‘n professionele suksesvolle lewe geniet ten spyte daarvan – miskien het hy selfs gevoel dat sy toestand bygedra het tot sy militêre bekwaamheid.


’n Alkoholis wonder of hulle steeds interessant en aangenaam sal wees by sosiale geleenthede sonder ’n drankie in sy hand. ’n Dwelmmisbruiker wonder of hulle lewe ooit so bevredigend kan wees soos daardie eerste kortstondige stormloop van narkotiese middels in hulle bloedstroom. Om om te draai verg moed, ten spyte van die feit dat ons nooit hoef te vrees wat God vir ons voorlê nie.


Om God se herleidingskragte en genesende aanraking in ons lewens te ervaar, behoort ons knieë in biddende dank te laat buig. Naäman mors geen tyd om na Elisa terug te keer en onderdanig die hand van God in sy wonderbaarlike genesing te erken nie. Tog sukkel ons dikwels om God se hand in ons lewens te identifiseer, weier om te onderwerp en kniel voor daardie mag. Die onwrikbare lojaliteit van vriende en familie tydens ‘n persoonlike krisis word as vanselfsprekend aanvaar. Ons samelewing het ons vinnig gemaak om op te gebruik en dan seëninge weg te gooi sonder om die bron daarvan in ag te neem. Om tyd te neem om voor ons God te “kniel” en die noodsaaklike genesende aard van die goddelike teenwoordigheid in ons lewens te erken, is ‘n diep kniebuiging wat oor en oor herhaal moet word om ons geestelik fiks te hou.

Die laaste oefening wat ons uit die Naäman-verhaal leer, vereis dat ons “opstaan” en met vrymoedigheid ons geloof in die bron van alle genesing bely. Naäman neem aansienlike risiko om hierdie belydenis uit te spreek. In die opsomming van hierdie verhaal kry ons ‘n gevoel van wat die potensiële koste van hierdie belydenis kan wees. Vir Naäman is daar die risiko om koninklike misnoeë aan te wakker as hy versuim om die Aramese koning na die tempel van Rimmon te vergesel. Naäman smeek om vergifnis vir hierdie aksie voordat dit eers plaasvind.


Belydenis, blykbaar, was nog altyd goed vir die siel, maar gevaarlik vir die voortsetting van “besigheid soos gewoonlik.” Hoe dikwels versuim ons om ons geloof te bely, ons God in die openbaar te verdedig of ‘n morele standpunt te definieer omdat ons die gevolglike gevolge vrees? Om op te staan vir ons geloof en uit ons siekbed op te staan om ons nuutgevonde gesondheid te verkondig, is die finale stadium van genesing. Wie weet: miskien kom daar vir jou genesing in die vorm van ‘n klein, jong, onverwagse meisie?


Amen.