Amptelike Dokumente

Besluiteregister: Ring van Waterberg 2022 – KLIK HIER

Noordelike Sinnode – Sinodale Bydraes Finansies – KLIK HIER

Algemene Sinode Kerkorde (2019) – KLIK HIER

Noordelike Sinode Kerkorde Aanvullende Bepalings (2016) – KLIK HIER