Ontmoet ons Personeel

Oba Bergh-Keyter

Saakgelastigde

Koster

kantoor@vaalwater.ng.org.za

Ds. Jan Coetzer

Predikant

jan@vaalwater.ng.org.za